16.04.2031
ამერიკიდან და დუბაიდან სუნამოების გამოგზავნა აკრძალულია.
ვრცლად
19.09.2018
DUBAI რეისი 18.09.2018 ჩამოსულია, გაცემა დაწყებულია
ვრცლად

ძვირფასო მომხმარებლებო, გაცნობოთ რომ 2015 წლის 1 აპრილიდან იცვლება საფოსტო გზავნილების შემოტანის პროცედურები,  გთხოვთ ყურადღებით გაეცნოთ და აუცილებლად გაითვალისწინოთ შემდეგი ინფორმაცია:1. თქვენს მიერ გამოწერილი ამანათის დეკლარირება ხდება სავალდებულო და  იურიდიული ძალის მქნონე!


2. ის ამანათი რომელიც მომხმარებელს არ ექნება დადეკლარირებული საქართველოში ჩამოსვლამდე (ამანათის ინვოისის მიხედვით) , გაჩერდება საბაჟოზე და მოგეცემათ 3 დღე ამანათის დასადეკლარირებლად.


3. თუ ამ დროის განმავლობაში არ დაადეკლარირებთ ამანათს, ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე დაგეკისრებათ ჯარიმა 50 ლარის ოდენობით.


4. ამანათის დასადეკლარირებლად 90 დღის ნაცვლად განისაღვრა 30 დღე. 30 დღის გასვლის შემდეგ დაუდეკლარირებელი ამანათი მიექცევა სახელმწიფო საკუთრებაში


5. იმ შემთხვევაში თუ მომხმარებელი დადეკლარირების დროს შეგნებულად შეამცირებს განსაბაჟებელი ამანათის ღირებულებას (განბაჟების თავიდან ასაცილებლად ან საბაჟო გადასახადის შემცირების მიზნით), მოხდება მომხმარებლის დაჯარიმება.

 

6.  საბაჟოს ექნება უფლება მომხმარებლის მიერ მითითებული ფასის გადამოწმების მიზნით გააჩეროს ნებისმიერი ამანათი და მომხმარებლისგან მოითხოვოს ამანათის ინვოისი.  


 


 ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, ნებისმიერი სახის გაუგებრობის და უსიამოვნების თავიდან აცილების მიზნით გთხოვთ აუცილებლად გაითვალისწინოთ ჩვენი რეკომენდაცია:ა) აუცილებლად დაადეკლარირეთ ამანათი საქართველოში ჩამოსვლამდე 2 დღით ადრე, (ამანათების მონაცემების საბაჟოზე წარდგენამდე).


ბ) თუ ამანათი ექვემდებარება განბაჟბას (300 ლარი და მეტი) ამანათის დეკლარირების დროს არ ჩაწეროთ ნაკლები თანხა!


გ) თუ არ ხართ დარწმუნებული, რომ ამანათი არის 300 ლარამდე ღირებულების არ დაადეკლარიროთ ამანათი. ასეთი ამანათების ღირებულება მიუთითეთ საქართველოში ჩამოსვლის შემდეგ, როდესაც დააზუსტებთ ამანათში არსებულ ნივთებს.
გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ აღნიშნული ცვლილებები ძალაში შედის 2015 წლის 1 აპრილიდან.


პატივისცემით


getit.ge -ს ადმინისტრაცია