16.08.2019
DUBAI რეისი 15.08.2019 ჩამოსულია, გაცემა დაწყებულია
ვრცლად
15.08.2019
US რეისი 9.8.2019 ჩამოსულია, ამანათების გაცემა დაწყებულია
ვრცლად
05.08.2019
DUBAI რეისი 04.08.2019 ჩამოსულია გაცემა დაიწყება სამშაბათს 11 საათიდან