10.10.2019
შაბათობით ოფისი იმუშავებს 11:00_დან 15:00 საათამმდე

შაბათობით ამანათების გაცემა მოხდება 11 საათიდან 15 საათამდე