24.08.2020
რეისები DXB0820014 და DXB0819015 ჩამოსულია, ამანათების გაცემა დაწყებულია

რეისები DXB0820014 და DXB0819015 ჩამოსულია, ამანათების გაცემა დაწყებულია