18.11.2020
რეისები UK31102045, UK61102047 და UK61112048 ჩამოსულია

 

ამანათების გაცემა დაიწყება 19.11.20 11 საათზე