30.12.2020
რეისები DXB136206 და DXB136229 ჩამოსულია

ამანათების გაცემა დაწყებულია