10.04.2017
აშშ დან 4.4.2017 რეისი ჩამოსულია, ოფისიდან ამანათების გაცემა დაწყებულია

აშშ დან  4.4.2017 რეისი ჩამოსულია, ოფისიდან ამანათების გაცემა დაწყებულია