27.05.2020
კორონა ვირუსის გამო დროებით იცვლება ოფისის სამუშაო გრაფიკი
ვრცლად
27.04.2020
დროებით იხურება დიდი ბრიტანეთის საწყობი
ვრცლად
წონა
მოცულობითი წონა
საიდან
სად
წონა

კალკულატორით სარგებლობის წესები:

 


 

აშშ-დან და დიდი ბრიტანეთიდან 1 კგ ტვირთის საჰაერო გადაზიდვის ღირებულება შეადგენს 8 დოლარის ექვივალენტს ლარში.

წონა მრგვალდება 100 გრამამდე, თბილისის მასშტაბით საკურიერო მომსახურება უფასოა.

 

ტანსაცმელის და ფეხსაცმელის ტრანსპორტირების საფასურს ვანგარიშობთ მხოლოდ ფიზიკური წონით!


ამანათის ღირებულების გამოსათვლელად - კალკულატორის გრაფაში "საიდან" და "სად" აირჩიეთ სასურველი მიმართულება, ჩაწერეთ ამანათის წონა და დააწკაპუნეთ ღილაკზე "გამოთვლა".

 

 

მოცულობითი წონის და ფასის გამოსათვლელად - დააწკაპუნეთ   "მოცულობითი წონა" -ს,   გრაფაში "საიდან" და "სად" აირჩიეთ სასურველი მიმართულება, შეავსეთ შესაბამისი ველები (სიგრძე, სიგანე, სიმაღლე ინჩებში ან სანტიმეტრებში ) და დააწკაპუნეთ შესაბამის ღილაკს.

 

 

ამანათის ტრანსპორტირების საფასურის განსაზღვრისას  (ტანსაცმელის და ფეხსაცმელის გარდა) - მხედველობაში მიიღება ამანათის ფიზიკური და მოცულობითი წონის თანაფარდობა. თუ მოცულობითი წონა აღემატება ფიზიკურ წონას, ამანათის წონა ანგარიშდება მისი მოცულობიდან გამომდინარე და პირიქით, თუ ამანათის ფიზიკური წონა აღემატება მის მოცულობით წონას, ანგარიშდება ფიზიკური წონის მიხედვით.

 

მოცულობითი წონის დაანგარიშება - გამოიყენება ავიაკომპანიების მიერ და გულისხმობს სპეციალური ფორმულის გამოყენებით, ტვირთის წონის დადგენას მისი მოცულობიდან გამომდინარე:

 

სიგრძე X სიგანეზე X სიმაღლეზე / 6000  (სანტიმეტრის შემთხვევაში)

სიგრძე X სიგანეზე X სიმაღლეზე / 366  (ინჩის შემთხვევაში)მაგალითისთვის: თუ ტვირთის წონაა 1,5კგ და მოთავსებულია ყუთში რომლის სიგრძეც არის 60სმ, სიგანე 30სმ და სიმაღლე 15სმ, მაშინ საქონლის მოცულობითი წონა იქნება (60 X 30 X 15) / 6000 = 4,5 კგ. შესაბამისად მისი ტრანსპორტირების თანხა იანგარიშება 4,5 კგ. დან.