30.11.2023

რეისები დუბაიდან DXB173841 და DXB173772 ჩამოვიდა


ვრცლად

30.11.2023

რეისი ინგლისიდან UK211123 ჩამოვიდა


ვრცლად

30.11.2023

რეისი ჩინეთიდან CN201123 ჩამოვიდა


ვრცლად

28.11.2023

რეისი ამერიკიდან US201123 ჩამოვიდა


ვრცლად

27.11.2023

რეისები ჩინეთიდან 161123CN და CN131123 ჩამოვიდა


ვრცლად

27.11.2023

რეისი ამერიკიდან US161123 ჩამოვიდა


ვრცლად

27.11.2023

რეისები დუბაიდან DXB173719 DXB173567 DXB173664 ჩამოვიდა


ვრცლად

21.11.2023

რეისები დუბაიდან DXB173493 და DXB173557 ჩამოვიდა


ვრცლად

21.11.2023

რეისი ამერიკიდან US131123 ჩამოვიდა


ვრცლად

21.11.2023

რეისი ჩინეთიდან 091123CN ჩამოვიდა


ვრცლად