რატომ GETIT.GE?
დაბალი ტარიფები! სწრაფი მომსახურება! 15 წელზე მეტი გამოცდილება! 2 მილიონზე მეტი ჩამოტანილი ამანათი! 40 ათასზე მეტი კმაყოფილი მომხმარებელი! და ჩვენ ყოველდღიურად ვზუნავთ მომსახურების გაუმჯობესებაზე!
მისამართი ამერიკაში, ინგლისში, ჩინეთსა და არაბთა გაერთიანებულ საემიროებში
ჩვენს საიტზე რეგისტრაციის შემდეგ, ავტომატურად იღებთ ექაუნტს, სადაც მოცემულია თქვენი ინდივიდუალური საფოსტო მისამართები ამერიკასა, ინგლისში, ჩინეთში და დუბაიში (არაბთა გაერთიანებული საემიროები) როდესაც შეიძენთ რაიმეს ონლაინ მაღაზიებში, მიუთითებთ სწორედ ამ მისამართს. აქვე ახდენთ მისამართზე მისული ამანათების მონიტორინგს, მისასვლელი ამანათების დამატებას და ტრანსპორტირების საფასურის დაფარვას.
ტრანსპორტირების ტარიფები და წონის დამრგვალება
ყველა ამანათის წონა მრგვალდება 100 გრამის სიზუსტით.

აშშ-დან 1 კგ ამანათის / ტვირთის საჰაერო გადაზიდვის ღირებულება შეადგენს 8.5 აშშ დოლარის ექვივალენტს ლარში.

დიდი ბრიტანეთიდან 9 აშშ დოლარის ექვივალენტს ლარში.

აშშ-დან და დიდი ბრიტანეთიდან ტრანსპორტირების ღირებულება იანგარიშება მხოლოდ ფიზიკური წონით მოცულობითი წონის გარეშე (ა/მ ბამპერის და არაგაბარიტული ტვირთის გარდა )*.

არაბთა გაერთიანებული საემიროებიდან 1 კგ ამანათის / ტვირთის ტრანსპორტირების საფასური შეადგენს 6 დოლარის ექვივალენტს ლარში.

არაბთა გაერთიანებული საემიროებიდან ტრანსპორტირების ღირებულება იანგარიშება მხოლოდ ფიზიკური წონით მოცულობითი წონის გარეშე ა/მ ბამპერის და არაგაბარიტული ტვირთის გარდა.

არაბთა გაერთიანებული საემიროებიდან წონის საფასურის დაანგარიშებისას თითო ბამპერზე დამატებით ემატება 25 აშშ დოლარის ქვივლაენტი ლარში

მაგ. გამოწერილია 2 ბამპერი, ორივე ბამპერის წონა არის 10 კილო, ტრანსპორტირება დაანგარიშდება შემდეგნაირად: 10kg x 5$ + 2 x 25$ ბამპერები. ტრანსპორტირების ღირებულება იქნება 100 დოლარის ექვივალენტი ლარში.

ჩინეთიდან ამანათის / ტვირთის საჰაერო გადაზიდვის ღირებულება შეადგენს იურიდიული პირებისთვის 12 ხოლო ფიზიკური პირებისთვის 12.3 დოლარის ექვივალენტს ლარში.

ჩინეთიდან ტანსაცმლის და ფეხსაცმლის ტრანსპორტირების ღირებულების დაანგარიშება ხოციელდება მხოლოდ ფიზიკური წონის მიხედვით, ხოლო სხვა სახის გზავნილების ტრანსპორტირების ღირებულება იანგარიშება მოცულობითი წონის გათვალისწინებით.

• აღნიშნულ ტარიფში არ შედის ტვირთის დაზღვევა ტრანსპორტირების დროს შესაძლო დაზიანებებზე. შესაბამისად კომპანია არ იღებს პასუხისგებლობას გზავნილის რაიმე სახის დაზიანებაზე.
• ტრანსპორტირების დროს ტვირთის დასაზღვევად მომხმარებელმა უნდა გვაცნობოს წინასწარ.
• დაზღვეული ნივთი შეიფუთება დამატებით ნივთის სახეობიდან გამომდინარე.
• შეფუთვის ხარჯებს ფარავს მომხმარებელი.
• თუ დაზღვეული ნივთის გაბარიტული წონა აღემატება მის ფიზიკურ წონას ტრანსპორტირება ითვლება ნივთის გაბარიტის მიხედვით.
• მომხმარებელს ნივთის დაზღვევა შეუძლია ჩვენგან დამოუკიდებლადაც სადაზღვეო კომპანიაში.
*არასტანდარტული / არაგაბარიტული ტვირთის ან/და ამანთების ტრანსპორტირების პირობების დასაზუსტებლად, აუცილებელია დაგვიკავშირდეთ წინასწარ გორის და ქუთაისის ფილიალებიდან ამანათების გატანის შემთხვევაში: ამერიკა 1კგ-9.5$, ინგლისი 1კგ-10$, დუბაი 1კგ-7$
ნივთის შეძენა
ნივთის შეძენა შეგიძლიათ როგორც ჩვენს საიტზე მოცემულ ონლაინ მაღაზიებში, ასევე თქვენთვის სასურველ ნებისმიერ სხვა საიტზე, მთავარია სწორად მიუთითოთ მისამართი.
ამანათის მიღება
ამანათები ოფისიდან გაიცემა ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 11 საათიდან 19:00 საათამდე. შაბათს 11_დან 15 საათამდე. საკურიერო სერვისით თქვენ ასევე შეგიძლიათ მიიღოთ ამანათი მთელი საქართველოს მასშტაბით
საკურიერო მომსახურება
თბილისის მასშტაბით საკურიერო მომსახურება ფასიანია და შეადგენს 10 კილოგრამამდე 7 ლარს; 10-20კგ 25 ლარს საქართველოს ტერიტორიაზე (თბილისის გარდა) საკურიერო მომსახურება შეადგენს 10 კილოგრამამდე 10 ლარს. 10-20კგ - 20 ლარი 20 კილოგრამზე მეტის შემთხვევაში ტარიფის დასაზუსტებლად გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ
ამანათის დეკლარირება
ჩვენს საწყობში ამანათის მისვლის ან/და გამოგზანის შემდეგ სავალდებულოა ამანათში მოთავსებული ნივთ(ებ)ის დეკლარირება. ამისათვის თქვენს ოთახში თრექინგის გასწვრივ უნდა ჩაწეროთ ამანათში მოთავსებული ნივთ(ებ)ის დასახელება (მაგ.ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი, ელ.ტექნიკა სა ა.შ.), ფასი ინვოისის მიხედვით და საიტი საიდანაც გამოიწერეთ ნივ(ებ)ი. ამანათის დეკლარირება შეგიძლიათ საწყობში მისვლამდეც, ამისათვის საჭიროა თქვენს ექაუნტში დაკლიკოთ ღილაკს ”ამანათის დამატება’” , ჩაწეროთ ამანათის თრექინგი და შეავსოთ შესაბამისი ველები. არადეკლარირებული ამანათები გაჩერდება საბაჟოზე ჩამოსვილდან 8 დღის განმავლობაში, ამ პერიოდში მათი დაუდეკლარირებლობის შემთხვევაში ყოველ გადაცილებულ დღეზე საბაჟო დაარიცხავს ჯარიმას 50 ლარის ოდენობით.
ამანათ(ებ)ის განბაჟება
ამანათი ექვემდებარება განბაჟებას: თუ ერთი ონლაინ მაღაზიიდან/გამომგზავნისგან ამანათით გამოგზავნილი ნივთების ღირებულება შეადგენს ან მეტია 300 ლარზე (მიუხედავად იმისა ერთი შეკვთაა თუ რამოდენიმე) ამანათის წონა შეადგენს ან მეტია 30კგზე ამანათში მოთავსებულია ერთგვაროვანი საქონელი, რომელსაც საბაჟო ჩათვლის კომერციულ საქონლად. თუ ამანათი განსაბაჟებელია, ელ ფოსტაზე უნდა გადმოგვივგზავნოთ ამანათის ინვოისი. ჩვენ მოვამზადებთ საბაჯო დეკლარაციას / განვაბაჟებთ ამანათს თქვენს მიერ წარმოდგენილი ინვოისის საფუძველზე. გამონაკლის შემთხვევაში კომპანია გლობალ ტრანსპორტერი უფლებას იტოვებს ინვოისის ავთენტურობის დადგენის მიზნით, მომხმარებელს მოთხოვოს დამატებითი ინფორმაცია ( მისი ექაუნტის გახსნა, გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია და ა.შ.) განბაჟებული ამანათი გაიცემა: ფიზიკური პირის შემთხვევაში: მხოლოდ მიმღებზე ან მესამე პირზე ნოტარიულად დამოწმობული მინდობილობის საფუძველზე. იურიდიული პირის შემთხვევაში: კომპანიის დირექტორზე ან მესამე პირზე მინდობილობის საფუძველზე საბაჟო დეკლარაციის მომზადება ხდება მომხმარებლის მიერ საბუთების სრულად წარდგენიდან 1-3 სამუშაო დღის ვადაში საბაჟო დეკლარაციის მომზადების საფასური: აშშ_დან, დიდი ბრიტანეთიდან და ჩინეთიდან ჩამოსულ ამანათბზე 10 ლარი; დუბაიდან ჩამოსულ ამანთებზე 10 აშშ დოლარის ექვივალენტი ლარში
იმ შემთხვევაში, თუ ვერ ახერხებთ სასურველი ნივთის დამოუკიდებლად შეძენას
ნივთის შეძენისას შეგექმნათ პრობლემა ან ონლაინ მაღაზია ითხოვს გადახდის განსხვავებულ ფორმებს (მაგ. Pay Pal ) გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ და დაგეხმარებით
ტრანსპორტირების გრაფიკი
აშშ-დან: ორშაბათიდან ოთხშაბათის ჩათვლით მიღებული ამანათები იგზავნება ხუთშაბათობით, ხუთშაბათიდან კვირის ჩათვლით მიღებული ამანათები იგზავნება ორშაბათობით. დიდი ბრიტანეთიდან: ორშაბათის ჩათვლით მიღებული ამანათები იგზავნება სამშაბათობით დუბაიდან: ამანათები იგზავნება ორშაბათს, ოთხშაბათს და შაბათს ჩინეთიდან: იგზავნება ორშაბათს და ხუთშაბათს. ტრანსპორტირების საშუალო ხანგრძლივობა 5-8 დღე რეისები არ არის ფიქსირებული და შეიძლება შეიცვალოს ავია კომპანიების მიერ
რა ვადით ინახება ჩამოსული ამანათები
მოუკითხავი ტვირთები ჩვენს საწყობში შიენახება 30 დღის განმავლობაში, ყოველგვარი საფასურის გადახდის გარეშე. 30 დღის გასვლის შემდეგ ამანათი გადაეცემა სახელმწიფოს.
გაიხსნება თუ არა ჩემი ამანათი ტრანსპორტირების დროს?
ამანათი შესაძლოა გაიხსნას საწყობში მიტანისას რათა თავიდან ავიცილოთ აკრძალული საქონლის ტრანსპორტირება. ამანათი ასევე შესაძლოა გაიხსნა და დათვალიერდეს როგორც გამომგზავნი ქვეყნის საბაჟოზე, ისე საქართველოს საბაჟოზე.
ტრანსპორტირების რა ეტაპზეა "გლობალ ტრანსპორტერი" პასუხისმგებელი ინტერნეტ მაღაზიაში შეძენილ ტვირთზე?
ჩვენ პასუხისმგებლობას ვიღებთ თქვენ ტვირთზე, მას შემდეგ რაც ის ინტერნეტ მაღაზიიდან მივა "გლობალ ტრანსპორტერის" ამერიკულ ან ბრიტანულ მისამართზე და ჩვენი წარმომადგენელი მოაწერს ხელს მიღებაზე.
როგორ ვადგენ ჩემი ამანათის ადგილმდებარეობას?
შპს "გლობალ ტრანსპორტერი"-ს ოფიციალურ ვებ გვერდზე getit.ge დარეგისტრირების შემდეგ, მიიღებთ თქვენ ინდივიდუალურ ოთახს, სადაც შეგეძლებათ თქვენი ამანათის სტატუსის და ადგილმდებარეობის შემოწმება ტრანსპორტირების ყვლა ეტაპზე (ტვირთის საწყობში მისვლა, გამოგზავნა, საქართველოში ჩამოსვლა). ასევე ტრანსპორტირების ყოველ ეტაპზე მიიღებთ შეტყობინებებს ელექრონული ფოსტისა და სმს_ების მეშვეობით.
შესაძლებელია თუ არა ამანათის გადაცემა მესამე პირზე?
შესაძლებელია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ამ პირს შეუძლია საკუთარ პირადობის მოწმობასტან ერთად წარადგინოს მიმღების პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი ან მისი ქსეროასლი და გადახდის ქვითარი. განბაჟებული ამანათისთვის დამატებით საჭიროა მინდობილობის წარდგენა.
მისამართის შეყვანის შემდეგ ვებ გვერდმა შემომთავაზა მისამართის სხვა ვარიანტი როგორ მოვიქცე?
დააკვირდით შემოთავაზებულ მისამართს ხშირად ვებ გვერდები დეტალურად წერენ ზიპ კოდს ან/და ცვლიან "address 2"_ის მონაცემებს. თქვენ უბრალოდ დაუდასტურეთ თქვენს მიერ შევსებული მისამართი. შევსების ნიმუშები იხილეთ მთავარ გვერდზე.
ამანათი არ ჩანს ოთახში
ამანათების მომხმარებლის ოთახში ატვირტვა ხორციელდება ოთახის GT ნომრის მიხედვით. თუ ამანათზე დაკრულ სტიკერზე რაიმე მიზეზით არ არის მითითებული ასეთი ნომერი, ამანათი ვერ იტვირთება მომხმარებელთან. ასეთი არაიდენტიფიცირებული ამანათები ინახება ჩვენს საწყობში მომხმარებლის ვინაობის დადგენამდე. თუ ამანათი არ გამოჩნდა თქვენს ოთახში, გთხოვთ ელ.ფოსტაზე გადმოგვიგზავნოთ თრექინგის ნომერი, მიმღების სახელი და გვარი GT ნომერთან ერთად. ჩვენ მყისიერად გადავამოწმებთ ამანათის სტატუს ჩვენს საწყობებში და საფოსტო ოფისებში. იმ შემთხვევაში, თუ ამანათის სტატუსი საფოსტო კომპანიის ვებ-გვერდზე აისახება როგორც მიტანილი "delivered" და ასევე ჩანს, რომ ამანათი ჩაბარებულია "signed by …", მაგრამ ამანათი ფიზიკურად არ არის მიტანილი ფოსტის მიერ ჩვენი კომპანიის საწყობში, ამ შემთხვევაში, მომხმარებელი უნდა დაუკავშირდეს გამომგზავნს და გაასაჩივროს ამანათის მიუღებლობა. საჩივრის განაცხადის შემდეგ, საფოსტო კომპანიაში უნდა ჩაირთოს ე.წ. investigation ან Tracer, ანუ მოძიების სტატუსი, რაც ნიშნავს, რომ ამანათზე გამოცხადებულია ძებნა იმის დასდგენად თუ რა მისამართზეა რეალურად მიტანილი. აღნიშნული პროცედურების გავლა მომხმარებლისგან სავალდებულოა. კომპანია გლობალ ტრანსპორტერი არ იღებს ვალდებულებას იმ ამანათებზე, რომელიც ფიზიკურად არ მისულა ჩვენს საწყობში, თუნდაც საფოსტო კომპანიის ვებ-გვერდზე არსებობდეს სტატუსი delivered და Signed by … სადაო სიტუაციის შემთხვევაში, კომპანია გლობალ ტრანსპორტერი და ასევე მისი პარტნიორი კომპანიები, რომელიც ოპერირებენ აშშ, დიდ ბრიტანეთში, ჩინეთში და არაბთა გაერთიანებულ საემიროებში დაუდასტურებენ გამომგზავნ კომპანიას და ფოსტას წერილობით ან ფაქსის სახით, რომ ამანათი ფიზიკურად არ მისულა მომხმარებლის მისამართზე.