02.07.2020
US რეისი 23.6.2020 ჩამოსულია, ამანათების გაცემა დაიწყებულია
ვრცლად
30.06.2020
UK რეისი 22.6.2020 ჩამოსულია, ამანათების გაცემა დაიწყებულია
ვრცლად
10.06.2012
USA 06.06.2012 გამოგზავნილი რეისი ჩამოვიდა 1 დღით ადრე, გაცემა დაიწყება ორშაბათს 12 საათიდან
ვრცლად
09.06.2012
UK 06.06.2012 რეისი ჩამოვიდა 2 დღით ადრე, გაცემა დაიწყება ორშაბათს 12 საათიდან.
ვრცლად
08.06.2012
განახლებული ვებგვერდი განახლებული ფუნქციებით!
ვრცლად