26.05.2020
DUBAI რეისი 25.05.2020 ჩამოსულია, გაცემა დაწყებულია
ვრცლად
25.05.2020
US რეისი 15.5.2020 ჩამოსულია, ამანათების გაცემა დაიწყებულია
ვრცლად
21.05.2020
UK 03.05.2020 და 12.05.2020 რეისები ჩამოსულია, ამანათების გაცემა დაწყებულია
ვრცლად
19.05.2020
US რეისი 8.5.2020 ჩამოსულია, ამანათების გაცემა დაიწყებულია
ვრცლად
18.05.2020
DUBAI რეისი 18.05.2020 ჩამოსულია, გაცემა დაწყებულია
ვრცლად
11.05.2020
US რეისი 1.5.2020 ჩამოსულია, ამანათების გაცემა დაიწყებულია
ვრცლად
01.05.2020
რეისები: UK 22.4.2020; US 17.4.2020 და US 24.4.2020 ჩამოსულია, ამანათების გაცემა დაიწყება 4.5.2020
ვრცლად
18.04.2020
DUBAI რეისი 27.04.2020 ჩამოსულია, გაცემა დაწყებულია
ვრცლად
15.04.2020
დროებით შეიცვალა დიდი ბრიტანეთის საწყობის მისამართი
ვრცლად
11.04.2020
UK რეისი 30.3.2020 ჩამოსულია, ამანათების გაცემა დაიწყება 13.4.2020 11 საათზე
ვრცლად
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204