08.12.2022

რეისი დუბაიდან DXB157281 ჩამოვიდა08.12.2022

რეისი ინგლისიდან UK031222 ჩამოსულია06.12.2022

რეისი დუბაიდან DXB157212 ჩამოვიდა06.12.2022

რეისები ამერიკიდან US171122, US241122 და US112122 ჩამოსულია06.12.2022

რეისი ინგლისიდან UK291122 ჩამოსულია02.12.2022

რეისი ინგლისიდან UK281122 ჩამოვიდა30.11.2022

ამერიკის რეისით US171122 ჩამოსულია ამანათების ნაწილი, დარჩენილი ნაწილი ჩამოდის 1.12.2228.11.2022

რეისები დუბაიდან DXB156956 და DXB156869 ჩამოსულია28.11.2022

რეისი ინგლისიდან UK221122 ჩამოვიდა26.11.2022

რეისი ამერიკიდან US141122 ჩამოსულია, ამანათების გაცემა დაიწყება 28.11.22