12.07.2024

რეისი დუბაიდან DXB180483 ჩამოვიდა10.07.2024

რეისი დუბაიდან DXB180408 ჩამოვიდა10.07.2024

რეისი ინგლისიდან UK070724 ჩამოვიდა 3 დღით ადრე10.07.2024

რეისი ჩინეთიდან CN010724 ჩამოვიდა10.07.2024

რეისი ინგლისიდან UK040724 ჩამოვიდა10.07.2024

რეისი დუბაიდან DXB180336 ჩამოვიდა09.07.2024

რეისები ამერიკიდან US270624 და US010724 ჩამოვიდა06.07.2024

რეისი დუბაიდან DXB180253 ჩამოვიდა04.07.2024

რეისი ინგლისიდან UK290624 ჩამოვიდა04.07.2024

რეისი ჩინეთიდან CN240624 ჩამოვიდა