11.02.2022

რეისები დუბაიდან SC001780 და DXB145694 ჩამოვიდა11.02.2022

რეისი ინგლისიდან UK070222 ჩამოვიდა 1 დღით ადრე09.02.2022

რეისი ამერიკიდან US020322 ჩამოვიდა 2 დღით ადრე09.02.2022

რეისი ამერიკიდან US170122 ჩამოვიდა07.02.2022

რეისი დუბაიდან DXB145451 ჩამოვიდა07.02.2022

რეისი ინგლისიდან UK012522 ჩამოვიდა05.02.2022

რეისები დუბაიდან DXB145383 და SC001755 ჩამოვიდა05.02.2022

რეისი ინგლისდან UK010222 ჩამოვიდა03.02.2022

რეისი დუბაიდან DXB145291 ჩამოვიდა01.02.2022

რეისი დუბაიდან DXB145203 ჩამოვიდა