29.10.2021

რეისი დუბაიდან DXB142605 ჩამოსულია29.10.2021

რეისი ამერიკიდან US102121 ჩამოსულია29.10.2021

რეისი ინგლისიდან UK261021 ჩამოვიდა 2 დღით ადრე26.10.2021

რეისი ჩინეთიდან CN111021 ჩამოსულია26.10.2021

რეისი დუბაიდან DXB142457 ჩამოსულია26.10.2021

რეისი ამერიკიდან US141021 ჩამოსულია23.10.2021

რეისი ინგლისიდან UK191021 ჩამოვიდა15.10.2021

რეისი ინგლისიდან UK111021 ჩამოვიდა 2 დღით ადრე14.10.2021

რეისი ამერიკიდან US071021 ჩამოსულია11.10.2021

რეისი ამერიკიდან US093021 ჩამოსულია