02.03.2024

რეისი დუბაიდან DXB176556 ჩამოვიდა01.03.2024

რეისები ამერიკიდან US190224 US220224 ჩამოვიდა29.02.2024

რეისი დუბაიდან DXB176477 ჩამოვიდა29.02.2024

რეისი ჩინეთიდან CN200224 ჩამოვიდა27.02.2024

რეისი ინგლისიდან UK230224 ჩმოვიდა27.02.2024

რეისი დუბაიდან DXB176401 ჩამოვიდა27.02.2024

რეისები ამერიკიდან US120224 და US150214 ჩამოვიდა21.02.2024

რეისი დუბაიდან DXB176238 ჩამოვიდა21.02.2024

რეისი ამერიკიდან US080224 ჩამოვიდა20.02.2024

რეისი ინგლისიდან UK150224 ჩამოვიდა