20.02.2024

რეისები დუბაიდან DXB176176 DXB176205 ჩამოვიდა14.02.2024

რეისები დუბაიდან DXB176023 DXB175953 DXB176011 DXB175909 ჩამოვიდა14.02.2024

რეისი ინგლისიდან UK070224 ჩამოვიდა13.02.2024

რეისები ამერიკიდან US010224 US050224 ჩამოვიდა08.02.2024

რეისები დუბაიდან DXB175848 DXB175756 DXB175656 ჩამოვიდა06.02.2024

რეისი დუბაიდან DXB175690 ჩამოვიდა06.02.2024

რეისი ინგლისიდან UK310124 ჩამოვიდა05.02.2024

რეისი ამერიკიდან US290124 ჩამოვიდა 1 დღით ადრე01.02.2024

რეისები ამერიკიდან US250124 US220124 ჩამოვიდა31.01.2024

რეისები დუბაიდან DXB175656 DXB175596 ჩამოვიდა