12.01.2023

რეისი ამერიკიდან US261222ჩამოვიდა12.01.2023

რეისი უბაიდან DXB158697 ჩამოსულია10.01.2023

რეისი დუბაიდან DXB158562 ჩამოვიდა10.01.2023

რეისი ჩინეთიდან CN281222 ჩამოვიდა10.01.2023

რეისები ამერიკიდან US201222 და US221222 ჩამოვიდა30.12.2022

რეისი ჩინეთიდან CN181222 ჩამოვიდა30.12.2022

რეისი ინგლისიდან US151222 ჩამოვიდა27.12.2022

რეისი ინგლისი UK261222 ჩამოვიდა ათი დღით ადრე27.12.2022

რეისი ინგლისდან UK211222 1 დღით ადრე27.12.2022

რეისი დუბაიდან DXB158102 ჩამოსულია