27.05.2020

კორონა ვირუსის გამო დროებით იცვლება ოფისის სამუშაო გრაფიკი26.05.2020

DUBAI რეისი 25.05.2020 ჩამოსულია, გაცემა დაწყებულია25.05.2020

US რეისი 15.5.2020 ჩამოსულია, ამანათების გაცემა დაიწყებულია21.05.2020

UK 03.05.2020 და 12.05.2020 რეისები ჩამოსულია, ამანათების გაცემა დაწყებულია19.05.2020

US რეისი 8.5.2020 ჩამოსულია, ამანათების გაცემა დაიწყებულია18.05.2020

DUBAI რეისი 18.05.2020 ჩამოსულია, გაცემა დაწყებულია11.05.2020

US რეისი 1.5.2020 ჩამოსულია, ამანათების გაცემა დაიწყებულია01.05.2020

რეისები: UK 22.4.2020; US 17.4.2020 და US 24.4.2020 ჩამოსულია, ამანათების გაცემა დაიწყება 4.5.202018.04.2020

DUBAI რეისი 27.04.2020 ჩამოსულია, გაცემა დაწყებულია15.04.2020

დროებით შეიცვალა დიდი ბრიტანეთის საწყობის მისამართი