22.12.2023

რეისი დუბაიდან DXB174435 ჩამოვიდა20.12.2023

რეისი ინგლისიდან UK131223 ჩამოვიდა 2 დღით ადრე20.12.2023

რეისი დუბაიდან DXB174435 ჩამოვიდა19.12.2023

რეისები დუბაიდან DXB174296 და DXB174216 ჩამოვიდა19.12.2023

რეისი ამერიკიდან US071223 ჩამოვიდა15.12.2023

რეისი დუბაიდან DXB174216 ჩამოვიდა14.12.2023

რეისი ამერიკიდან US041223 ჩამოვიდა13.12.2023

რეისები ჩინეთიდან CN113023 და CN041223 ჩამოვიდა11.12.2023

რეისები ამეკრიკიდან US271123 US113023 ჩამოვიდა11.12.2023

რეისი ჩინეთიდან CN271123 ჩამოვიდა